صفحه نخست » اخبار و رویدادها » بازدید دانش آموزان از دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش
به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و اولین روز این هفته با عنوان پژوهش، فناوری، مدرسه و دانشگاه، جمعی از دانش آموزان دختر شهرستان رفسنجان از آزمایشگاه های دانشگاه بازدید کردند. 
در این بازدید، اهالی دانشگاه با سعه صدر و رویی باز در خصوص علم و فناوری صحبت کرده و دانش آموزان را با فضای تحقیق و پژوهش آشنا نمودند.