لطفا پس از فشار دادن دکمه‌ی ارسال، شکیبا باشید. این پروسه اندکی زمان‌بر است

فرم ثبت نام FTP
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* نام دانشکده :
* گروه :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک (حتمادانشگاهی) :
اطلاعات درخواست
در صورتی‌که قبلا از FTP استفاده می‌کردید لطفا آدرس پوشه‌ی مربوطه را بنویسید :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
 
دى 1395
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25