لطفا پس از فشار دادن دکمه‌ی ارسال، شکیبا باشید. این پروسه اندکی زمان‌بر است

فرم ثبت نام FTP
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* نام دانشکده :
* گروه :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک (حتمادانشگاهی) :
اطلاعات درخواست
در صورتی‌که قبلا از FTP استفاده می‌کردید لطفا آدرس پوشه‌ی مربوطه را بنویسید :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
 
آبان 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27