4.7/10 (تعداد آرا 23 نفر )
 
مهر 1397
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28
 
 
شهادت پنجمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان