روش محاسبه امتیازات (جدید)

روش محاسبه امتیازات (جدید)

روش محاسبه امتیازات (جدید)
   1395/8/1 08:57

9/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
تير 1397
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30