روش محاسبه امتیازات (جدید)
روش محاسبه امتیازات (جدید)
روش محاسبه امتیازات (جدید)
   1395/8/1 08:57

9/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
آبان 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27