اطلاعیه
                                                                  قابل توجه اعضای دانشگاه
بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای دانشگاه می رساند که سامانه انتشارات دانشگاه با پی گیریهای مداوم مرکز چاپ و نشر  و مساعدت معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه  با آدرس www.press.vru.ac.irدر بخش سامانه ها راه اندازی گردیده است لذا کلیه افراد می توانند  جهت اطلاع از آیین نامه، دستورالعمل تنظیم و صفحه‌آرایی کتاب ،فرمهای مخصوص چاپ کتاب ، کتب منتشره  انتشارات دانشگاه  و همچنین خرید از طریق  فروشگاه آنلاین کتاب به سایت  فوق مراجعه فرمایند. در ضمن اطلاع رسانی به  دیگرمتقاضیان خریدکتب منتشره  دانشگاه  نیز مزید امتنان خواهد بود.

   1396/1/27 11:37

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
آبان 1396
 
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
30 29 28 27