تفاهم نامه با نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نظر به اهمیت همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و با هدف بهره گیری از امکانات وتوانمندیهای علمی، تخصصی و تجهیزاتی مشترک، تفاهم نامه ای بین دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان و شرکت مدیریت تولید برق استان کرمان(نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان ) منعقد شده است. لذا از اعضای هیات علمی که خواهان بازدید از مجتمع و یا همکاری جهت اخذ پروژه های تحقیقاتی (در زمینه انرژی- تولید برق- نیروگاه و...) هستند، تقاضا می شود به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه مراجعه کنند.
   1397/2/17 14:33

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
مهر 1397
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28