• انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه  (1397/9/6)
    انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش، از پژوهشگران برتر دانشگاه در سه گروه دانشجویی، کارمندی و هیأت علمی تجلیل خواهد شد. لطفاً متقاضیان پژوهشگر برتر دانشجویی و هیأت علمی از طریق گروه و دانشکده مربوطه و متقاضیان گروه کارمندی، درخواست خود را به حوزه پژوهشی تا روز دوشنبه (12/9/1397) ارسال نمایند. اعضای هیأت علمی لازم است اطلاعات مربوط به Q،IF و MIF ژورنال های JCR مربوط به زمان چاپ مقاله را به سامانه پژوهشی وارد نمایند. Q مقالات چاپ شده قبل از سال 2014 مطابق با سال 2014 انتخاب شود. آیین¬نامه پژوهشگر برتر دانشگاه و اطلاعات ژورنال¬ها (Q،IF و MIF) از سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قابل دانلود می¬باشد. مشاهده ادامه

4.9/10 (تعداد آرا 16 نفر )
 
آذر 1397
 
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24
 
 
روز پژوهش