آیین‌نامه‌، شیوه‌نامه‌ و تفاهم‌نامه‌

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

آیین‌نامه اجرایی حضور اساتید در صنعت و جامعه (مربوط به معاونت پژوهشی دانشگاه ولی عصر (عج))

به منظور ارتباط هر چه بیشتر اعضای هیات ­علمی با صنایع، سازمان­های اجرایی، کارخانه ها، کشاورزی و خدمات، همچنین هدفمندسازی پایان­نامه ­ها و رساله های دانشجویی در راستای بهبود عملکرد کلیه بخش­های ذکر شده، آیین نامه­ای در جهت هماهنگی و قانونمندی حضور اساتید در صنعت و جامعه تدوین و در شورای ارتباط با صنعت و جامعه و شورای دانشگاه تصویب شد. این آیین‌نامه اجرایی جهت بهره برداری در اختیار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه قرار گرفته است.

شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت (مربوطه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

این شیوه‌نامه به منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاه با بخش­های جامعه و صنعت در همه حوزه های علمی، همچنین عملیاتی کردن یافته های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و جامعه تدوین شده است. فرصت­های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی­ها و مهارت­های ایشان در کسب دانش بومی و انتقال یافته های پژوهشی به جامعه فراهم می­سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیر دولتی(شامل بخش­های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشته های فعال دانشگاه حضور می­یابد.

 

دستورالعمل تایپ گزارش کارآموزی

file name : -تایپ-گزارش-کارآموزی.docx
file size : 244 KB
دانلود

تفاهم‌نامه‌ها

جهت ارتباط و همکاری هر چه بیشتر جامعه دانشگاهی با صنایع، سازمان­های اجرایی، کارخانه ها، کشاورزی و خدمات، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی به شرح ذیل کرده است:

  • اداره کل فنی و حرفه­ای استان کرمان
  • شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
  • شرکت مدیریت تولید برق کرمان (نیروگاه سیکل ترکیبی)
  • شرکت فرامبین فولاد یاران
  • شرکت کربن فعال پارس
  • شرکت ماشین سازی اسدی
  • شرکت رهرو ماشین کویر
  • شرکت آریا اورست ماشین
شرکت ماشین سازی اسدی

file name : -سازی-اسدی.pdf
file size : 10 MB
دانلود
شرکت کربن فعال پارس

file name : -فعال-پارس.pdf
file size : 13 MB
دانلود
اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان

file name : -کل-فنی-و-حرفه-ای-استان-کرمان.pdf
file size : 16 MB
دانلود
شرکت فرامبین فولاد یاران

file name : -فولاد-یاران.pdf
file size : 16 MB
دانلود
شرکت مدیریت تولید برق کرمان (نیروگاه سیکل ترکیبی)

file name : -ترکیبی-کرمان.pdf
file size : 7 MB
دانلود
شرکت رهرو ماشین کویر

file name : -ماشین-کویر.pdf
file size : 3 MB
دانلود
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

file name : -توزیع-نیروی-برق-شمال-استان-کرمان.pdf
file size : 13 MB
دانلود
شرکت آریا اورست ماشین

file name : -اورست-ماشین.pdf
file size : 3 MB
دانلود