صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » شمادعوت هستید به نمایشگاه کتاب۹۶

.دعوتنامه معونت پژوهشی برگزار می کند

افتتاحیه سومین نمایشگاه کتاب، شنبه ۲۰ آبان ساعت ۹:۳۰، کتابخانه دانشگاه، سالن برادران