آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها

file name : D.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

file name : C.pdf
file size : 417 KB
دانلود

پرسشنامه درخواست تاسیس واحدهای پژوهشی تقاضا محور

file name : B.docx
file size : 69 KB
دانلود

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

file name : A.pdf
file size : 1 MB
دانلود

آیین‌نامه‌ی طرح‌های پژوهشی دانشگاه ولی عصر(عج)

file name : AyenNameh.pdf
file size : 4 MB
دانلود

شیوه نامه گردش کار فرصت مطالعاتی(جدید)

file name : -نامه-گردش-کار-فرصت-مطالعلتی.pdf
file size : 914 KB
دانلود

شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

file name : report1.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین‌نامه نشریات علمی

file name : Ayynnameh.jour_.pdf
file size : 2 MB
دانلود

معرفی صندوق حمایت از دانشجویان پسادکتری

file name : hemayat.pdf
file size : 359 KB
دانلود

آیین‌نامه پسادکتری

file name : -نامه-پسا-دکتری.pdf
file size : 1 MB
دانلود

شیوه نامه پسادکتری

file name : -نامه-پسادکتری-1.pdf
file size : 1 MB
دانلود

فرم تقاضا-مشخصات پژوهشگر پسادکتری

file name : -تقاضا.docx
file size : 44 KB
دانلود