آیین‌نامه‌، شیوه‌نامه‌ و تفاهم‌نامه‌

دفتر ارتباط با صنعت

تفاهم‌نامه‌ها

شرکت ماشین سازی اسدی
file name : -سازی-اسدی.pdf
file size : 10 MB
دانلود
شرکت کربن فعال پارس
file name : -فعال-پارس.pdf
file size : 13 MB
دانلود
اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان
file name : -کل-فنی-و-حرفه-ای-استان-کرمان.pdf
file size : 16 MB
دانلود
شرکت فرامبین فولاد یاران
file name : -فولاد-یاران.pdf
file size : 16 MB
دانلود
شرکت مدیریت تولید برق کرمان (نیروگاه سیکل ترکیبی)
file name : -ترکیبی-کرمان.pdf
file size : 7 MB
دانلود
شرکت رهرو ماشین کویر
file name : -ماشین-کویر.pdf
file size : 3 MB
دانلود
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
file name : -توزیع-نیروی-برق-شمال-استان-کرمان.pdf
file size : 13 MB
دانلود
شرکت آریا اورست ماشین
file name : -اورست-ماشین.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌ی طرح‌های پژوهشی دانشگاه ولی عصر(عج)
file name : AyenNameh.pdf
file size : 4 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی حضور اساتید در جامعه و صنعت
file name : B.pdf
file size : 2 MB
دانلود
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
file name : A.pdf
file size : 5 MB
دانلود
دستورالعمل تایپ گزارش کارآموزی
file name : -تایپ-گزارش-کارآموزی.docx
file size : 244 KB
دانلود

اولویت‌های پژوهشی

اولویت‌های تحقیقاتی توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
file name : Bargkerman.pdf
file size : 2 MB
دانلود