صفحه نخست » Personnel » امیر غفاربیگی

امیر غفاربیگی

کارشناس مسئول تحلیلگر سیستم
کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

مدیر وب سایت، ایمیل و مرکز کامپیوتر دانشکده ادبیات
ghb@vru.ac.ir
تلفن: ۳۱۳۱۲۳۷۷-۰۳۴