صفحه نخست » Personnel » علی شکیبا

علی شکیبا

معاون مدیر امور فناوری اطلاعات
دکترای علوم کامپیوتر

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۵

پست الکترونیک: ali.shakiba AT vru.ac.ir