آیین‌نامه و فرم‌ها

مدیریت امور پژوهشی

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها
file name : D.pdf
file size : 2 MB
دانلود
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
file name : C.pdf
file size : 417 KB
دانلود
پرسشنامه درخواست تاسیس واحدهای پژوهشی تقاضا محور
file name : B.docx
file size : 69 KB
دانلود
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
file name : A.pdf
file size : 1 MB
دانلود
شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی
file name : report1.pdf
file size : 2 MB
دانلود
آیین‌نامه نشریات علمی
file name : Ayynnameh.jour_.pdf
file size : 2 MB
دانلود
آیین‌نامه تشویقی مقالات
file name : tashvighi-maghalat1.pdf
file size : 1 MB
دانلود
آیین‌نامه تشکیل قطب‌ علمی
file name : aeennameghotbjadid.pdf
file size : 2 MB
دانلود
تعاملات بین‌المللی علوم‌ قرآنی
file name : -بین-المللی-علوم-قرانی.pdf
file size : 1 MB
دانلود
آیین‌نامه تخلفات پژوهشی
file name : -نامه-تخلفات-پژوهشی.pdf
file size : 4 MB
دانلود

پژوهانه

فرم هزینه‌کرد پژوهانه(جدید)
file name : Form.docx
file size : 198 KB
دانلود
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
file name : Ertegha95.pdf
file size : 4 MB
دانلود
آیین‌نامه‌ی پژوهانه‌ی‌ پژوهش‌گران دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان
file name : Ayeen_Name_Pajoohaneh.pdf
file size : 3 MB
دانلود

پژوهشگر برتر

آیین‌نامه انتخاب پژوهشگر برتر
file name : top-researcher.pdf
file size : 3 MB
دانلود

فرصت مطالعاتی

شیوه نامه گردش کار فرصت مطالعاتی(جدید)
file name : -نامه-گردش-کار-فرصت-مطالعلتی.pdf
file size : 914 KB
دانلود
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
file name : ayeen-forsetmotaleati.pdf
file size : 5 MB
دانلود
گزارش هزینه کرد فرصت مطالعاتی
file name : study-abroad-cost.doc
file size : 254 KB
دانلود
گزارش پایانی فرصت مطالعاتی
file name : study-abroad-report.docx
file size : 30 KB
دانلود
جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی
file name : study-abroad-money-table.pdf
file size : 155 KB
دانلود
تقاضای فرصت مطالعاتی
file name : study-abroad-request-1.doc
file size : 71 KB
دانلود

پسا‌دکتری

معرفی صندوق حمایت از دانشجویان پسادکتری
file name : hemayat.pdf
file size : 359 KB
دانلود
آیین‌نامه پسادکتری
file name : -نامه-پسا-دکتری.pdf
file size : 1 MB
دانلود
شیوه نامه پسادکتری
file name : -نامه-پسادکتری-1.pdf
file size : 1 MB
دانلود
فرم تقاضا-مشخصات پژوهشگر پسادکتری
file name : -تقاضا.docx
file size : 44 KB
دانلود
فرم تعهد همکاری تمام وقت- پژوهشگر پسادکتری
file name : -نامه.docx
file size : 31 KB
دانلود
فرم شماره ۴ گزارش کارکرد
file name : form4.docx
file size : 35 KB
دانلود
فرم شماره ۳ قرارداد
file name : form3.docx
file size : 39 KB
دانلود
فرم شماره ۲ ارزیابی طرح
file name : form2.docx
file size : 79 KB
دانلود
فرم شماره ۱ اطلاعات طرح پژوهشی
file name : -1-اطلاعات-طرح-پژوهشی.docx
file size : 47 KB
دانلود

همایش‌ها

فرم شرکت در همایش‌های خارج از کشور
file name : -در-کنفرانس.docx
file size : 26 KB
دانلود
آیین‌نامه اعطای تسهیلات برای شرکت در همایشهای علمی معتبر خارج از کشور
file name : conferans.pdf
file size : 233 KB
دانلود
آیین‌نامه برگزاری همایشهای علمی
file name : -نامه-برگزاری-همایشهای-علمی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی

دستورالعمل امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی
file name : -امتیازدهی-به-فعالیتهای-پژوهشی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

طرح‌های پژوهشی

پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی
file name : .docx
file size : 100 KB
دانلود
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی
file name : tarh-ayyen.pdf
file size : 5 MB
دانلود

فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

دستورالعمل اجرایی حضور اساتید در جامعه و صنعت
file name : B.pdf
file size : 2 MB
دانلود
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
file name : A.pdf
file size : 5 MB
دانلود