صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » نشست‌ها و برنامه‌های جنبی پنجمین نمایشگاه کتاب دانشگاه

همزمان با برپایی پنجمین نمایشگاه کتاب دانشگاه نشست‌ها و برنامه‌های جنبی به شرح ذیل در مجتمع شهدای گمنام ،مکان برپایی نمایشگاه برگزار می شود.

نشست‌ها:

  • شنبه ۹ آذرماه“ماهیت ایرانشناسی” سخنران دکتر کشاورز ساعت ۱۲
  • شنبه ۹ آذرماه“گردشگری در رفسنجان” سخنران دکتر خانی پور ساعت ۱۲:۳۰
  • یکشنبه ۱۰ آذرماه“یادی از استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی “ سخنران دکتر پورمختار ساعت ۱۲
  • دوشنبه ۱۱آذرماه “رساله دفاعیه سقراط” سخنران دکتر سلیمی نوه ساعت ۱۲
  • چهارشنبه ۱۳آذرماه“نامه باستان :نگاهی به ساختار و محتوی شاهنامه “سخنران دکتر پورمختار ساعت ۱۲

برنامه‌های جنبی:

  • مسابقه عکاسی با موضوع کتاب و کتابخوانی
  • اجرای موسیقی از روزیکشنبه ۱۰ آذر تا سه شنبه ۱۲ آذرماه هر روز ساعت ۱۲:۴۵
  • برگزاری تئاتر دانشجویی سه شنبه۱۲ آذرماه ساعت ۱۲

جوایز نفرات برتر مسابقه عکاسی:

نفر اول ۲۰۰ هزار تومان ،نفر دوم ۱۵۰ هزار تومان، نفر سوم ۱۰۰ هزار تومان

اسامی مشمولین تخفیف ۷۰ درصد