معرفی معاونت

معاونت پژوهش و فن آوری

معرفی معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

معرفی ساختار معاونت و تبیین سیاست ها

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده ازحاصل از نتایج انجام پژوهش ­ها برای مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی، جامعه، کشاورزی و سایر سازمان‌های اجرایی کشور می‌باشد و این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع است. تدوین سیاست های لازم و بررسی عملکرد پژوهش و فناوری به عنوان یکی از مبانی اصلی فرایند سیاستگذاری علم و فناوری نیازمند شاخص ­های دقیق و جامعی است که قابل سنجش باشد. از طرفی هر چه را نتوانیم ارزیابی کنیم، نمی­توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان­پذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­ های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه­ گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. ارزیابی و اندازه­ گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و انگیزش افراد در جهت رفتار مطلوب می­شود و بخش اصلی تدوین و اجرای راهبردهای سازمانی است. سیاستگذاری، برنامه ­ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری که بر عهده این معاونت می‌باشد در قالب واحدهای مختلف زیر انجام می­ شود:

 • مدیریت امور پژوهشی
 • مرکز رشد و کارآفرینی
 • دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • آزمایشگاه مرکزی
 • مرکز تحقیقاتی انرژی های تجدیدپذیر
 • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شهید مطهری
 • انتشارات دانشگاه

همچنین این معاونت با ایجاد زیر ساخت­ های اداری و اصلاح چگونگی هزینه کرد پژوهانه اعضای هیات علمی شرایط را برای فعالیت­ های کاربردی فراهم نماید. از اقدامات بارز این حوزه در سال ۱۳۹۵ تلاش در جهت استقلال مالی حوزه پژوهشی است. در این راستا حوزه مالی معاونت پژوهش و فناوری با اختصاص ۳ نفر در پست های ۱- عامل مالی و ذیحساب پژوهشی ۲- رسیدگی اسناد مالی و ۳- کارپرداز به انجام رسید.

برخی از اقدامات مهم و اساسی حوزه معاونت پژوهشی به شرح زیر است:

 • شرکت فعالانه مراکز رشد در جشن بیست وپنج سالگی دانشگاه
 • افزایش حمایت از شرکت اعضای هیات علمی در همایش­ های علمی خارج از کشور
 • اختصاص کمک هزینه شرکت در فرصت­ های مطالعاتی برای دانشجویان دکتری غیر بورسیه
 • تشکیل کارگروه تخلفات پژوهشی
 • افزایش پژوهانه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته­ های علوم تجربی
 • تجهیز آزمایشگاه گروه علوم ورزشی با بودچه پژوهشی
 • تدوین و اجرای آیین نامه شیوه نامه انتخاب دستیار پژوهشی اعضای هیات علمی
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر و پژوهشگران استانی به مناسبت هفته پژوهش
 • تدوین آیین نامه پسادکتری

تصویب نهایی آیین‌نامه‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح دانشگاه توسط شورای پژوهشی دانشگاه صورت می‌پذیرد. شورای مرکز رشد و شورای انتشارات در زیرمجموعه این معاونت فعالیت می‌نمایند. همچنین شورای ارتباط با صنعت و شورای فناوری اطلاعات از جمله مواردی است که اخیراً در جهت اجرای نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه شکل خواهد گرفت.

 

شرح وظایف معاونت پژوهش و فناوری

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه.
2-  برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری‌های علمی و بین المللی.
3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه‌ی نظری و پژوهش‌های کاربردی.
4-  توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.
5-  کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.
6-  مطالعات لازم در زمینه‌ی ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رییس موسسه.
7-  ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
8- همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر موسسات.
9- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیردانشگاهی.
10- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب.
11- تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارایه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلندمدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک‌های علمی و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه.
12- بررسی و ارزیابی فعالیت‌های موسسه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه.

 13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌‌های علمی-پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه.

معاون پژوهش و فناوری

مسئول دفتر حوزه معاونت