علم سنجی

معاونت پژوهش و فن آوری

تعریف علم سنجی

علم سنجی (scientometric)را دانش اندازه گیری علم نامیده اند . علم سنجی با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص می کند. از شاخص های علم سنجی برای ارزیابی عملکرد پژوهشی نویسندگان ، نشریات، دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و کشورها استفاده می شود.

مقالات برتر(داغ و پراستناد) و نحوه شناسایی آنها

مقالات برتر (Top papers) :  گروه اندکی از مقالات هستند  که تعداد استنادهای زیادی را دریافت کرده‌اند. این مقالات به دو دسته مقالات داغ و مقالات پراستناد تقسیم می شوند .
مقالات داغ ( Hot papers) : مقالات داغ مقالاتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک دهم درصد برتر قرار می گیرند . 
مقالات پراستناد (Highly cited papers) :مقالات پراستناد مقالاتی هستند که که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک درصد برترقرار می گیرند. بازه زمانی برای محاسبه مقالات داغ دوماهه وبرای مقالات پراستناد ده ساله است .  
نحوه شناسایی مقالات برتر : معیار وملاک انتخاب مقالات برتر ( مقالات داغ ومقالات پراستناد ) پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ESI)  است که یکی از محصولات ISI می باشد . در این بخش مقالاتی که در طول دوسال گذشته بیشترین ارجاعات را دریافت کرده اند معرفی می شوند و گاه تحت عنوان مقالات داغ شناخته می شوند .

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC  هر ساله لیست مقالات یک درصد برتر کشور را که از ESI  استخراج شده اعلام می کند. 

راهنمای پروفایل علمی پژوهشگران

پروفايل علمي براي پژوهشگران به منزله يك كارنامه علمي پژوهشي بوده و علاوه بر اينكه مي‌توانند در آن به مديريت آثار خود بپردازند، مقايسه وضعيت خود با ساير پژوهشگران ملي و يا بين‌المللي حوزه مربوطه و ديگر حوزه‌ها را براي آنها ممكن مي‌سازد. محاسبه شاخص‌هاي كيفي موجود در اين پروفايل‌ها كه براساس استنادات و در بعضي موارد ميزان مشاهده و دريافت مدارك صورت مي‌پذيرد، از جمله مزيت‌هايي است كه تنها در بستر پايگاه‌هاي ارائه دهنده پروفايل‌ها و شبكه‌ها براي پژوهشگران ممكن است.

راهنمای آموزشی(pdf)
فیلم آموزشی