آیین‌نامه و فرم‌ها

مرکز رشد و کارآفرینی

آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

شیوه‌نامه تخصیص اعتبارات حمایتی به واحدهای فناوری پارک علم و فناوری
file name : Ayenameh.Park_.pdf
file size : 4 MB
دانلود
آیین نامه حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه
file name : image2623.pdf
file size : 298 KB
دانلود

دستورالعمل اعطای تسهیلات

فرم ارزیابی اقتصادی و بازار
file name : -ارزیابی.docx
file size : 69 KB
دانلود
فرم امتیاز
file name : -شماره-3.docx
file size : 68 KB
دانلود
فرم دریافت اطلاعات متقاضی تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری
file name : -شماره-2-فرم-دریافت-تسهیلات-1.doc
file size : 187 KB
دانلود
دستورالعمل اعطای تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری
file name : -شماره-1-دستورالعمل.docx
file size : 69 KB
دانلود

مرکز کارآفرینی

آئین نامه طرح توسعه کارافرینی در دانشگاه‌های کشور(کاراد)
file name : 3.doc
file size : 68 KB
دانلود
قرارداد انجام طرح پژوهشی-کارآفرینی دانشجویی
file name : 2.doc
file size : 50 KB
دانلود
پیشنهادنامه طرح کارآفرینی-ویژه دانشجویان
file name : 1.doc
file size : 227 KB
دانلود

قراردادها

توافقنامه همکاری مرکز نوآوری و شتابدهی شهید ستاری(شرکت ملی صنایع مس) و دانشگاه ولی عصر(عج)
file name : Mesh_Satari.pdf
file size : 435 KB
دانلود
تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین شتابدهنده کایت و دانشگاه ولی عصر(عج)
file name : KAITE.pdf
file size : 125 KB
دانلود
قرارداد فروش کالا و خدمات
file name : 5835-1.doc
file size : 123 KB
دانلود
‏قرارداد مشاوره‏
file name : moshavereh.doc
file size : 137 KB
دانلود
‏قرارداد استقرار واحد فناور در مرکز رشد(پیش رشد)
file name : peeshroshd22222.doc
file size : 140 KB
دانلود

فرم‌ها

فرم گزارش هزینه‌کرد گرنت فناورانه واحدهای مستقر در مرکز رشد(جدید)
file name : Form-1.docx
file size : 195 KB
دانلود
فرم انتخاب واحد فناور برتر سال ۱۳۹۸
file name : -برگزیده.docx
file size : 61 KB
دانلود
طرح تجاری سازی جدید۹۷
file name : tarh-tejarisazi97.docx
file size : 63 KB
دانلود
فرم ارزیابی واحدهای فناور دوره رشد‏
file name : f.arz_.roshd97.doc
file size : 170 KB
دانلود
‏فرم گزارش پیشرفت کار دوره رشد مقدماتی‏
file name : fgozaresh-.p.rosh97.doc
file size : 82 KB
دانلود
فرم صورتجلسه اتمام پیش‌رشد‏
file name : soratjal-etmam-pishroshd.docx
file size : 18 KB
دانلود
فرم کارشناسی ایده فناورانه‏
file name : fkar-sh-1-roshd.doc
file size : 132 KB
دانلود
فرم زمانبندی‏
file name : form-zamanbandi.docx
file size : 27 KB
دانلود
‏فرم درخواست وجه شرکت‌ها‏
file name : form-pardakht-vajh.pdf
file size : 40 KB
دانلود
‏فرم درخواست کرمان‏
file name : form-darkhast-kerman.doc
file size : 251 KB
دانلود
‏فرم پرسش‌نامه ایده فناورانه
file name : porseshname-kerman.doc
file size : 388 KB
دانلود
‏فرم طرح تجاری‌سازی(رشد)‏
file name : TARHE-TEJARI-SAZI-PARK-KERMAN.docx
file size : 22 KB
دانلود
فرم درخواست اطلاعات از شرکت‌ها برای وب سایت دانشگاه‏
file name : etalat-sherkatha.docx
file size : 17 KB
دانلود
فرم کاربرگ پیشنهاد طرح‏
file name : karbarg5555551.doc
file size : 259 KB
دانلود