معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

مرتضی آیین

سمت : مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
دکتری برق قدرت - استادیار

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۰

پست الکترونیک: aien AT vru.ac.ir
وب سایت

پروانه ایرانمنش

سمت : مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دکتری فیزیک حالت جامد- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۰
دورنگار: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۱

پست الکترونیک: p.iranmanesh@vru.ac.ir

دکتر مهدی محمدی

سمت : مدیر مرکز رشد و کارآفرینی
دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ (استادیار)

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۸

فکس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۴۸

 

 

الهام دهقان

سمت : رئیس آزمایشگاه مرکزی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ـ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنآوری پیشرفته کرمان

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۱۹

سیدمجتبی صباغ جعفری

سمت : مدیر امور فناوری اطلاعات
دکتری هوش مصنوعی و نرم افزار

تلفن دفتر: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۹۲

پست الکترونیک: mojtaba.sabbagh@vru.ac.ir

 

مجتبی رحیمی

سمت : مدیر گروه پژوهشی پیل سوختی حرارت بالا

تلفن : ۳۱۳۱۲۱۸۵ – ۰۳۴

محسن حمیدپور

سمت : مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن : ۳۱۳۱۲۵۱۳ – ۰۳۴
پست الکترونیک: m.hamidpour@vru.ac.ir
وب سایت