کرسی های نظریه‌پردازی

امور پژوهشی

معرفی مرکز

هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه‌های علمی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دارای بیست عضو شامل رؤسای عالی ترین مراکز علمی پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته کشور است که از سوی شورای عالی  انقلاب فرهنگی تعیین گردیده اند. دبیرخانه هیات حمایت از کرسی ها که به مثابه سازمان اجرایی هیات فعالیت می‌کند، شامل یک شورای علمی-راهبردی مرکب از رئیس، دبیر هیأت،معاونین دبیرخانه،رؤسای کمیسیون‌ها و نواب‌ایشان می باشد.
صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان علاقمند به مناظره علمی می توانند مستقیماً و یا از طریق فرهنگستا ن‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری ها ی خود در عرصه های نظریه پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصه های اقدام کنند و از مزایای کرسی ها بهره مند گردند.

 

سطح کرسی ها

انواع کرسی ها
کرسی ها به دو دسته تقسیم می گردد:

الف: کرسی های تخصصی که عبارتند از
به نشست های علمی اطلاق می شود که صاحب نظران، در چند جلسه، در حضور شورای داوران و کمیته ناقدان، به ارائه مدعیات علمی خود که قبلاً در قالب طرح نامه نظریه، نوآوری یا نقد به دبیرخانه هیأت ارائه کرد ه اند، می پردازند. این جلسات در قالب پیش اجلاسیه و اجلاسیه و با سه عنوان برگزار می شوند:

• کرسی نظریه پردازی
• کرسی نوآوری
• کرسی نقد

پیش اجلاسیه و اجلاسیه نهائی: به جلسه ای تخصصی، مرکب از صاحب نظرطرح، شورای داوران ، کمیته ناقدان و ناظران علمی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجلاسیه ها، به نقد و ارزیابی طر حها می پردازند. پیش اجلاسیه ها در مراکز علمی و به صورت عمومی برگزار می شوند، در پایان دفاعیات صاحب نظر، نسبت به نقدهای مطرح شده، اصلاحاتی توسط شورای داوری مطرح می شود. در صورتی که این اصلاحات، بنیادی نباشد و امکان داوری نهایی و نمره دهی در جلسه آتی فراهم باشد، جلسه بعد با عنوان اجلاسیه نهائی تشکیل خواهد شد و نوع مدعای علمی نظریه، نوآوری و نقد و درجه آن عالی، خوب، متوسط و ضعیف تعیین می شود و به تناسب درجه، مشمول حمایت های مصوب خواهند شد. در غیر اینصورتیا طرح رد می شود و یا تا انجام اصلاحات لازم، پیش اجلاسیه تکرار می شود.

ب: کرسی های ترویجی
نشستی علمی با ارائه متن مکتوب (چاپ شده یا نشده) صاحب نظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثۀ علمی دو صاح بنظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ «گفتگو و نقد » ، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاههای مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار میگردد

• عرضه و نقد دیدگاه علمی
تبیین و معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت پرداخته و نهایتا اصلاح و بهبود آن را دنبال می کند.

• مناظره علمی: به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاح بنظر اطلاق می شود که به گونهای نقادانه، دیدگاهها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش میکشند.

 

انواع کرسی،فوائد آثار و خط مشی های کلی حاکم بر آنها(انواع کرسی‌ها.(pdf)

 

Capture1

دکتر غالب قدیری

دبیر اجرایی کرسی های نظریه پردازی
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷
پست الکترونیک: Gh.ghadiri@vru.ac.ir

آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

فرم ارزشیابی جلسه کرسی‌های ترویجی(مخصوص مدیر جلسه)
file name : Forms.docx
file size : 26 KB
دانلود
روند نمای‌ برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه ولی عصر(عج)
file name : Ravand.docx
file size : 25 KB
دانلود
طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های نوآوری
file name : tarhname_noavari.doc
file size : 265 KB
دانلود
طرحنامه‌ی ویژه کرسی‌های نقد
file name : tarhname_naghd.doc
file size : 270 KB
دانلود
طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های علمی-ترویجی
file name : tahrnameh-tarviji.doc
file size : 307 KB
دانلود
فرم پیش‌داوری کرسی‌های ترویجی
file name : pish-davari.pdf
file size : 256 KB
دانلود
گزارش پایانی برگزاری کرسی ترویجی
file name : gozaresh-payani-1.docx
file size : 73 KB
دانلود
فرم رزومه
file name : form_rezome.doc
file size : 136 KB
دانلود
طرحنامه ویژه کرسی‌های نظریه پردازی
file name : tarhname_nazariepardazi.doc
file size : 570 KB
دانلود
صورتجلسه پیش اجلاسیه
file name : surat-jalase-pish-Ejlas.doc
file size : 71 KB
دانلود
دستورالعمل برگزاری گرسی‌های ترویجی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
file name : -العمل.pdf
file size : 249 KB
دانلود