آیین‌نامه‌، شیوه‌نامه‌ و تفاهم‌نامه‌

دفتر ارتباط با صنعت

تفاهم‌نامه‌ها

تفاهم همکاری میان اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع استان کرمان و دانشگاه ۱۴-۰۴-۱۴۰۲
file name : image1066.pdf
file size : 2 MB
دانلود
تفاهم‌نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای کرمان ۱۰-۰۴-۱۴۰۲
file name : image1015.pdf
file size : 3 MB
دانلود
تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و دانشگاه ولی عصر(عج)-(۱۴۰۰/۹/۷)
file name : Naft.pdf
file size : 958 KB
دانلود
تفاهم‌نامه ایجاد مرکز توسعه فناوری‌های مجتمع مس سرچشمه(۱۴۰۱٫۶٫۶)
file name : -نامه2.pdf
file size : 132 KB
دانلود
تفاهم‌نامه همکاری با شرکت ملی مس ایران_فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت(۱۴۰۱٫۰۶٫۰۶)
file name : -نامه1.pdf
file size : 195 KB
دانلود
تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان(۱۴۰۱٫۰۶٫۱۶)
file name : tafahomnaneh.pdf
file size : 137 KB
دانلود
تفاهم نامه همکاری دانشگاه ولی عصر(عج) و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان(۱۴۰۱/۰۶/۰۱)
file name : .pdf
file size : 270 KB
دانلود
تفاهم‌نامه همکاری شرکت نیرو صنعت سرچشمه و دانشگاه ولی عصر(عج)-۱۴۰۰٫۱۲٫۰۷
file name : image4116.pdf
file size : 174 KB
دانلود
تفاهم‌نامه همکاری با سازمان موقوفات آستان قدس رضوی(۱۴۰۰٫۱۰٫۱۴)
file name : Astan.ghods_.pdf
file size : 386 KB
دانلود
تفاهم‌نامه با دادگستری استان کرمان(۱۴۰۰)
file name : -نامه-با-دادگستری-استان-کرمان.pdf
file size : 829 KB
دانلود
رابطین دانشگاه با صنعت
file name : -دانشگاه-ولی-عصر-2-1.docx
file size : 15 KB
دانلود
تفاهم‌نامه همکاری-علمی پژوهشی بین شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران و دانشگاه ولی عصر(عج)
file name : -نامه-نفت.pdf
file size : 4 MB
دانلود
تفاهم سه جانبه دانشگاه ولی عصر-شرکت ملی صنایع مس-دانشگاه صنعتی شریف
file name : mes-sarif.pdf
file size : 2 MB
دانلود
تفاهم نامه شرکت ماشین سازی اسدی
file name : -سازی-اسدی.pdf
file size : 10 MB
دانلود
تفاهم نامه شرکت کربن فعال پارس
file name : -فعال-پارس.pdf
file size : 13 MB
دانلود
تفاهم نامه با اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمان
file name : -کل-فنی-و-حرفه-ای-استان-کرمان.pdf
file size : 16 MB
دانلود
تفاهم نامه شرکت فرامبین فولاد یاران
file name : -فولاد-یاران.pdf
file size : 16 MB
دانلود
تفاهم نامه با شرکت مدیریت تولید برق کرمان (نیروگاه سیکل ترکیبی)
file name : -ترکیبی-کرمان.pdf
file size : 7 MB
دانلود
تفاهم نامه شرکت رهرو ماشین کویر
file name : -ماشین-کویر.pdf
file size : 3 MB
دانلود
تفاهم نامه با شرکت آریا اورست ماشین
file name : -اورست-ماشین.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

مشارکت در تعریف و تامین مالی طرح‌های پسادکتری
file name : -ی-پسادکترا.pdf
file size : 381 KB
دانلود
آیین‌نامه برنامه مشترک دکتری وزارت نیرو و دانشگاه‌ها
file name : -دکترای-مشترک.pdf
file size : 1 MB
دانلود
فرم اظهار نظر کارشناسی تعریف پروژه
file name : _داوري_پروپوزال_تحقيقاتي.docx
file size : 44 KB
دانلود
فرم درخواست عضو هیأت علمی برای گذراندن فرصت مطالعاتی داخل کشور در جامعه/صنعت
file name : -درخواست-فرصت-مطالعاتی-در-جامعه-و-صنعت.docx
file size : 47 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه در جامعه و صنعت-جدید۱۳۹۹
file name : Forsatmotaleati.pdf
file size : 543 KB
دانلود
آیین‌نامه‌ی طرح‌های پژوهشی دانشگاه ولی عصر(عج) -جدید۱۳۹۹
file name : -نامه-طرح-پژوهشی-اصلی.pdf
file size : 498 KB
دانلود
دستورالعمل اجرایی حضور اساتید در جامعه و صنعت
file name : B.pdf
file size : 2 MB
دانلود
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
file name : -نامه.pdf
file size : 1 MB
دانلود
دستورالعمل تایپ گزارش کارآموزی
file name : -تایپ-گزارش-کارآموزی.docx
file size : 244 KB
دانلود