درباره کتابخانه

معاونت پژوهش و فن آوری

معرفی کتابخانه مرکزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

جهت آشنایی بیشتر به وب سایت کتابخانه مرکزی  به آدرس  Library.vru.ac.ir  مراجعه نماید.

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کارشناسان کتابخانه مرکزی

آیین‌نامه‌ها