roshd

استقرار در مرکز رشد

متقاضیان ورود به مرکز رشد

  • گروه های کاری و هسته های تحقیقاتی صاحب ایده (دارای شخصیت حقیقی)
  • شرکت های کوچک و متوسط دارای طرح تجاری (Business Plan)
  • واحدهای تحقیق و توسعه نوپای شرکت ها (R&D)

واحدها پس از پذیرش با توجه به سابقه، تخصص و تجربه تیم کاری در یکی از دوره های زیر پذیرش می شوند:

  • دوره پيش رشد، دوره ای است به منظور حمايت از هسته های تحقيقاتی و گروه های کاری که شرط لازم برای حضور در دوره رشد را دارا نمی باشند. این دوره ها 6 ماه و قابل تمدید حداکثر تا 9 ماه می باشند. سقف اعتبار در این دوره تا 80 میلیون ریال می باشد. اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف ساخت نمونه آزمایشگاهی، تهیه بروشور، ثبت شرکت، مالکیت معنوی و خدمات پشتیبانی هزینه می شود. چنانچه در این دوره دستیابی به شاخص های،1- تثبیت یا پیاده سازی ایده،2-  تکمیل تیم کاری و ثبت شرکت،3-  تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره رشد، صورت پذیرد واحد از دوره پیش رشده به دوره رشد منتقل می شود.  به واحد پذيرش شده در دوره رشد مقدماتي، "هسته فن‎آور" گفته مي‎‏شود.
  • دوره رشد، دوره ای است که طی آن واحدهای فن آور مستقر، در راستای ایجاد ساختار سازمانی و پیاده سازی ایده (تولید محصول/ ارائه خدمت) فعالیت می کنند .طول دوره حداکثر 3 ساله است. سقف اعتبار در این دوره 300 میلیون ریال است. اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاه های داخلی، پیاده سازی ایده، تبلیغات و بازاریابی، مالکیت معنوی و خدمات پشتیبانی هزینه می شود. درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره رشد به دوره توسعه فناوری ارتقاء می یابد: 1- پیاده سازی و تست کامل ایده 2- تشکیل و تثبیت ساختار سازمانی 3- ورود به بازارهای داخلی 4- تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره توسعه فناوری. به واحد پذيرش شده در دوره رشد"واحد فن‏‎آور" مي‎‏گويند.
  • دوره توسعه فناوري: دوره ای است که در طول آن واحدهای فن آور به بلوغ تجاری دست پیدا می کنند و از ساختار سازمانی مناسب برخوردار می شوند. در این مرحله با تمرکز بر روی بازار و حضور موثر در نمایشگاه ها، محصول/خدمت وارد بازار می شود. طول دوره: حداکثر 1 سال می باشد. سقف اعتبار:150 میلیون ريال می باشد. اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، استقرار در فضاهای مستقل، تبلیغات و بازاریابی، ثبت پتنت، توسعه ایده و فعالیت های فن آورانه واحد هزینه می شود.  درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد می تواند تقاضای استقرار در پارک علم و فن آوری را نماید:1-  ورود به بازارهای ملی و بین المللی2- استقرار در ساختمان های توسعه فناوری 3- توسعه کمی و کیفی فعالیت های فناورانه واحد