آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

مشارکت در تعریف و تامین مالی طرح‌های پسادکتری

file name : -ی-پسادکترا.pdf
file size : 381 KB
دانلود

آیین‌نامه برنامه مشترک دکتری وزارت نیرو و دانشگاه‌ها

file name : -دکترای-مشترک.pdf
file size : 1 MB
دانلود

فرم اظهار نظر کارشناسی تعریف پروژه

file name : _داوري_پروپوزال_تحقيقاتي.docx
file size : 44 KB
دانلود

فرم ارزشیابی جلسه کرسی‌های ترویجی(مخصوص مدیر جلسه)

file name : Forms.docx
file size : 26 KB
دانلود

روند نمای‌ برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه ولی عصر(عج)

file name : Ravand.docx
file size : 25 KB
دانلود

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های نوآوری

file name : tarhname_noavari.doc
file size : 265 KB
دانلود

طرحنامه‌ی ویژه کرسی‌های نقد

file name : tarhname_naghd.doc
file size : 270 KB
دانلود

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های علمی-ترویجی

file name : tahrnameh-tarviji.doc
file size : 307 KB
دانلود

فرم پیش‌داوری کرسی‌های ترویجی

file name : pish-davari.pdf
file size : 256 KB
دانلود

گزارش پایانی برگزاری کرسی ترویجی

file name : gozaresh-payani-1.docx
file size : 73 KB
دانلود

فرم رزومه

file name : form_rezome.doc
file size : 136 KB
دانلود

طرحنامه ویژه کرسی‌های نظریه پردازی

file name : tarhname_nazariepardazi.doc
file size : 570 KB
دانلود