آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

فرم مشخصات پژوهشگر

file name : Form3.docx
file size : 204 KB
دانلود

فرایند درخواست تاسیس گروه پژوهشی

file name : Form2.pdf
file size : 80 KB
دانلود

پرسشنامه درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی / پژوهشگاهی

file name : Form1.docx
file size : 695 KB
دانلود

تقاضای فرصت مطالعاتی(شهریور ۱۴۰۱)

file name : study-abroad-request-3.doc
file size : 91 KB
دانلود

راهنمای درخواست تشویقی مقالات در سیستم گلستان-۱۴۰۱٫۰۴٫۰۷

file name : Tashvighy.pdf
file size : 762 KB
دانلود

راهنمای ثبت برنامه جامع تحقیقاتی عضو هیات علمی در سامانه گلستان-۱۴۰۱٫۰۴٫۰۷

file name : Tahgigat.pdf
file size : 2 MB
دانلود

مشارکت در تعریف و تامین مالی طرح‌های پسادکتری

file name : -ی-پسادکترا.pdf
file size : 381 KB
دانلود

آیین‌نامه برنامه مشترک دکتری وزارت نیرو و دانشگاه‌ها

file name : -دکترای-مشترک.pdf
file size : 1 MB
دانلود

فرم اظهار نظر کارشناسی تعریف پروژه

file name : _داوري_پروپوزال_تحقيقاتي.docx
file size : 44 KB
دانلود

فرم ارزشیابی جلسه کرسی‌های ترویجی(مخصوص مدیر جلسه)

file name : Forms.docx
file size : 26 KB
دانلود

روند نمای‌ برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه ولی عصر(عج)

file name : Ravand.docx
file size : 25 KB
دانلود

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های نوآوری

file name : tarhname_noavari.doc
file size : 265 KB
دانلود