آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

طرحنامه‌ی ویژه کرسی‌های نقد

file name : tarhname_naghd.doc
file size : 270 KB
دانلود

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های علمی-ترویجی

file name : tahrnameh-tarviji.doc
file size : 307 KB
دانلود

فرم پیش‌داوری کرسی‌های ترویجی

file name : pish-davari.pdf
file size : 256 KB
دانلود

گزارش پایانی برگزاری کرسی ترویجی

file name : gozaresh-payani-1.docx
file size : 73 KB
دانلود

فرم رزومه

file name : form_rezome.doc
file size : 136 KB
دانلود

طرحنامه ویژه کرسی‌های نظریه پردازی

file name : tarhname_nazariepardazi.doc
file size : 570 KB
دانلود

صورتجلسه پیش اجلاسیه

file name : surat-jalase-pish-Ejlas.doc
file size : 71 KB
دانلود

دستورالعمل برگزاری گرسی‌های ترویجی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

file name : -العمل.pdf
file size : 249 KB
دانلود

آیین‌نامه‌ پژوهانه دانشگاه ولی عصر و دانشکده نرجس خاتون-۲۳ تیر ۱۳۹۹

file name : Grant1399.pdf
file size : 921 KB
دانلود

آیین‌نامه‌ی نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها(۱۴۰۰٫۲٫۲۱)

file name : AyennamehPjohsh.pdf
file size : 1 MB
دانلود

شیوه‌نامه تخصیص اعتبارات حمایتی به واحدهای فناوری پارک علم و فناوری

file name : Ayenameh.Park_.pdf
file size : 4 MB
دانلود

آیین‌نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

file name : Dastiar.pdf
file size : 601 KB
دانلود