آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

نحوه ویرایش اطلاعات منتقل شده از سامانه پژوهشی به گلستان

file name : -اطلاعات-منتقل-شده-از-سامانه-پژوهشی-به-گلستان.pdf
file size : 681 KB
دانلود

دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه در جامعه و صنعت-جدید۱۳۹۹

file name : Forsatmotaleati.pdf
file size : 543 KB
دانلود

راهنمای ترفیع

file name : help.pdf
file size : 396 KB
دانلود

دستورالعمل نحوه‌ی امتیازدهی به مقاله‌ها(جدید.۱۳۹۸)

file name : Scoring.pdf
file size : 803 KB
دانلود

آیین نامه تامین اعتبار پژوهشی(ستاپ)

file name : setaap.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه‌ها

file name : D.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

file name : C.pdf
file size : 417 KB
دانلود

پرسشنامه درخواست تاسیس واحدهای پژوهشی تقاضا محور

file name : B.docx
file size : 69 KB
دانلود

آیین‌نامه‌ی طرح‌های پژوهشی دانشگاه ولی عصر(عج) -جدید۱۳۹۹

file name : -نامه-طرح-پژوهشی-اصلی.pdf
file size : 498 KB
دانلود

شیوه نامه گردش کار فرصت مطالعاتی(جدید)

file name : -نامه-گردش-کار-فرصت-مطالعلتی.pdf
file size : 914 KB
دانلود

شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

file name : report1.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین‌نامه نشریات علمی

file name : Ayynnameh.jour_.pdf
file size : 2 MB
دانلود