آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

دستورالعمل امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی

file name : -امتیازدهی-به-فعالیتهای-پژوهشی.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آیین‌نامه گردش منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

file name : library.docx
file size : 17 KB
دانلود

جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی

file name : study-abroad-money-table.pdf
file size : 155 KB
دانلود

آیین‌نامه انتخاب پژوهشگر برتر

file name : top-researcher.pdf
file size : 3 MB
دانلود

آیین‌نامه‌ی پژوهانه‌ی‌ پژوهش‌گران دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

file name : Ayeen_Name_Pajoohaneh.pdf
file size : 3 MB
دانلود