درباره فناوری و نوآوری

معاونت پژوهش و فن آوری

معرفی مرکز فناوری و نوآوری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

شرح وظایف مدیر فناوری و نوآوری:

  • حمایت از استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته؛
  • شناسایی و ثبت ايده‌های نو در زمينه‌های تخصصی؛
  • برنامه‌ریزی برای حمايت از ايده‌های فناورانه تا مرحله ساخت نمونه اوليه؛
  • شناسايی و سازماندهی دانشجويان و نخبگان دانشگاهی كارآفرين؛
  • برنامه‌ریزی برای كمك به شكل‌گيری هسته‌های فناوری (منتوری)؛
  • تدوین و تصویب نحوه پذیرش ایده‌های نو جهت ورود به مرکز نوآوری؛
  • نظارت بر تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای ایده‌های نو؛
  • ارائه خدمات پشتیبانی مالی و اداری و اعتباری به ایده‌های واجد شرايط مرکز؛
  • كمك به بازاريابی و انتقال ايده‌های برتر به محيط‌های صنعتی و كاربردی؛
  • حمایت از چاپ نشریات تخصصی در حوزه ايده‌پردازی و كارآفرينی؛
  • تسهیل ایجاد ارتباط میان دانشگاهیان و صنایع؛
  • برگزاری دوره‌ها و كارگاه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های کارآفرینی
  • برگزاری همایش، گردهمایی وکنفرانس درسطح ملی، منطقه‌ای وبین‌المللی جهت تبادل نظر و گسترش همکاری بین صاحب نظران؛
  • اطلاع‌رسانی در زمینه‌های نوآوری و  کارآفرینی؛
  • ایجاد بانک اطلاعات ايده‌های برتر؛
  • تایید آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز جهت تصویب در کمیسیون فناوری.

مدیر مرکز فناوری و نوآوری

تلفن تماس:31312148

پست الکترونیک: aienn@ vru.ac.ir

کارشناس مرکز فناوری و نوآوری