آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین نامه حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه

file name : image2623.pdf
file size : 298 KB
دانلود

آیین نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا (۱۳۹۹جدید)

file name : psadoctor1399.pdf
file size : 1 MB
دانلود

فرم درخواست عضو هیأت علمی برای گذراندن فرصت مطالعاتی داخل کشور در جامعه/صنعت

file name : -درخواست-فرصت-مطالعاتی-در-جامعه-و-صنعت.docx
file size : 47 KB
دانلود

تفاهم سه جانبه دانشگاه ولی عصر-شرکت ملی صنایع مس-دانشگاه صنعتی شریف

file name : mes-sarif.pdf
file size : 2 MB
دانلود

نحوه ایجاد پروفایل پژوهشی

file name : profile.pdf
file size : 895 KB
دانلود

نحوه ثبت داوری

file name : -داوری-1.jpeg
file size : 172 KB
دانلود

نحوه استخراج شاخص ارجاعات از پایگاه اسکوپوس (۲)

file name : -استخراج-شاخص-ارجاعات-از-اسکوپوس2.pdf
file size : 880 KB
دانلود

نحوه استخراج شاخص ارجاعات از پایگاه اسکوپوس (۱)

file name : -استخراج-شاخص-ارجاعات-از-اسکوپوس1.pdf
file size : 586 KB
دانلود

نحوه ثبت شاخص ارجاعات

file name : -شاخص-ارجاعات.pdf
file size : 207 KB
دانلود

نحوه ثبت فعالیت‌های پژوهشی در سامانه گلستان

file name : -فعالیت-پژوهشی-در-سامانه-گلستان.pdf
file size : 2 MB
دانلود

نحوه ثبت همکاری اعضای هیات علمی در امور اجرایی

file name : -همكاري-اساتيد-در-امور-اجرايي.pdf
file size : 572 KB
دانلود

راهنمای درخواست ترفیع پایه سالیانه (نهایی)

file name : -درخواست-ترفیع-پایه-سالیانه-نهایی.pdf
file size : 396 KB
دانلود