صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه در سال ۹۷
در دومین روز از هفته پژوهش به اهتمام معاونت محترم پژوهشی مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر سال ۹۷ با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان برگزار گردید. در این مراسم به رسم سالهای قبل از پژوهشگران برتر دانشگاه ،پژوهشگربرتر دانشکده ،پژوهشگر برتر گروه ،پژوهشگر برتر کارمندی ،پزوهشگر برتر دانشجویی،پژوهش برتر دانش آموزی و همچنین از آقای دکتر حسین صیادی بعنوان پژوهشگر برتر استان کرمان و سرکار خانم فریبا رحمانی پژوهشگر برتر دانشجویی استان کرمان تجلیل شد.