صفحه نخست » اخبار و رویدادها » برگزاری کارگاه “پایگاه‌های استنادی و شاخص‌های علم سنجی”در هفته پژوهش

در آغاز هفته پژوهش دانشگاه به همت معاونت پژوهشی دانشگاه صبح روز چهارشنبه۲۱آذرماه کارگاه “پایگاه‌های استنادی و شاخص‌های علم‌سنجی: رویکردی جهتافزایش اثربخشی پژوهش” برگزار گردید .در مطلع این کارگاه آقای دکتر میردهقان  معاون محترم پژوهشی ضمن تبریک و گرامی داشت هفته پژوهش  یادآورگردید :با توجه به اینکه تولیدات پژوهشی  اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) در مواردی بیشتر از دانشگاه های همسطح خود در کشور است و این مسئله در ارتقای رتبه بندی دانشگاه ها حائز اهمیت است؛ اظهار امیدواری کرد با برگزاری اینگونه کارگاه ها بتوانیم بطور شایسته دستاوردهای پژوهشی خود را در سطح ملی و بین المللی مطرح نماییم. وی از زحمات معاون محترم آموزشی آقای دکتر مصباح بخاطر پیگیری و راه اندازی مرکز آموزش های  مجازی دانشگاه قدر دانی کرد و این مرکز را از راه های معرفی بیشتر دانشگاه دانست. لازم به توصیح است هفته پژوهش دانشگاه ولی عصر(عج)همزمان با سراسر کشوراز تاریخ  چهارشنبه ۲۱ آذرماه لغایت ۲۸ آذرماه خواهد بود.