صفحه نخست » اخبار و رویدادها » نشست انجمن کارآفرینان شهرستان با رییس دانشگاه

جهت انتقال تجارب و همسویی فعالیت ها ی انجمن کارآفرینی شهرستان رفسنجان با مدیریت کارآفرینی دانشگاه  صبح امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه اعضای این انجمن در دفتر ریاست دانشگاه گردهم آمده و راهکارهای توسعه کارآفرینی در شهرستان رفسنجان و مسائل و مشکلات این رویکرد مورد ارزیابی قرار گرفت.