صفحه نخست » اخبار و رویدادها » انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان فن آور برتر

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان فن آور برتر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر میردهقان معاون پژوهش و فن آوری اظهار داشت، همه ساله از سوی پارک علم و فناوری هر استان، فن آور برتر انتخاب و در هفته پژوهش مورد تجلیل قرار می گیرد. امسال آقای دکتر علی علیزاده از اعضای هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت کیا سم به عنوان فن آور برتر معرفی شده اند. معاونت پژوهشی به ایشان تبریک عرض می نماید و برای ایشان موفقیت توام با سلامتی آرزو می نماید.