صفحه نخست » اخبار و رویدادها » دکتر عبدالرضا کاظمی پژوهشگر برتر استان کرمان در گروه تخصصی علوم انسانی

 عنوان پژوهشگر برتر استان کرمان در حوزه علوم انسانی  به آقای دکتر عبدالرضا کاظمی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر(عج) تعلق گرفت.