صفحه نخست » اخبار و رویدادها » پذیرش ۱۷ دانشجوی متقاضی در ۹ شرکت مرکز رشد دانشگاه در قالب طرح دستیار فناوری

روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه مصاحبه نهایی برای پذیرش ۱۷ نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در ۹ شرکت فناورانه مرکز رشد با حضور دکتر جعفرپور معاون پژوهشی دانشگاه ولی عصر، دکتر رضایی‌زاده معاون فناوری پارک علم و فناوری استان و دکتر فرهمند مدیر مراکز رشد پارک در دفتر مرکز رشد دانشگاه برگزار شد.
دکتر کاظمی مدیر مرکز رشد، هدف از این طرح را حضور فعال دانشجویان در زیست بوم فناوری و نوآوری، آشنایی با محیط واقعی کار در حین تحصیل و کسب مهارت های لازم برای استخدام یا انجام فعالیت کارآفرینانه عنوان کرد.‌
وی فعالیت در شرکت‌های فناورانه مرکز رشد که مزیت شان نسبت به کسب و کارهای سنتی، حرکت در مرز دانش و نوآوری مستمر است را فرصتی ذی قیمت برای دانشجویان دانست و افزود برای تشویق بیشتر آنان، طی دوره زمانی ۶ ماهه به ازای ۵۰ ساعت کار ماهیانه، مبلغ یک میلیون تومان به دانشجویان کارشناسی، ۲ میلیون تومان به دانشجویان ارشد و ۳ میلیون تومان به دانشجویان دکتری پرداخت می‌شود.