صفحه نخست » اخبار و رویدادها » چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه در ژورنال scientific reports از انتشارات معتبر Nature

 

مقاله جناب آقای دکتر عبدالرضا کاظمی عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی با همکارانی از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ایالتی گراند ولی آمریکا و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، در مجله معتبر بین المللی scientific reports از انتشارات nature با IF 4.99 چاپ شد و از طریق لینک زیر دسترسی به متن کامل مقاله فراهم است

https://www.nature.com/articles/s41598-022-24508-8

همچنین ایشان مقاله review دیگری نیز در ژورنال Q1   International Journal of Environmental Research and Public Health با همکاری محققینی از کشور ژاپن و دانشگاه شهید بهشتی چاپ کرده اند که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/23/15645