صفحه نخست » اخبار و رویدادها » رتبه بندی دانشگاه ها از سوی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ایران (ISC) ۱۳۹۹-۱۴۰۰
همه ساله مؤسسۀ استنادی علوم و پایش علم و فناوری ایران (ISC) با دریافت گزارش اقدامات و فعالیت های انجام شده و به کارگیری موتورهای جستجوگر، رتبه دانشگاه ها را تعیین می کند. رتبه دانشگاه ولی عصر(عج) در این رتبه بندی در سطح جامع ۳۵ و در سطح درهمکرد ۴۷ اعلام شده است.