صفحه نخست » اخبار و رویدادها » معرفی اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت عتف

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیات علمی برتر در همکاری با صنعت و جامعه در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. معیارهای ذیل جهت شناسایی این اعضای هیات علمی مورد توجه قرار گرفته است:

  • مشارکت در فعالیتها و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای
  • اجرای قراردادهای تقاضا محور
  •  ارائه دستاوردهای کاربردی و موثر در رفع مشکلات کشور
  • همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره وری و کارآیی
  • نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه های علمی و تشکلهای تخصصی اثرگذار

در این راستا ۱۴۱ عضو هیات علمی از سوی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بر اساس معیارهای فوق به عنوان اعضای هیات علمی برتر معرفی شده اند. آقای دکتر سید حسین میر دهقان استاد تمام دانشکده کشاورزی و آقای دکتر حسن هاشمی پوراستاد تمام دانشکده مهندسی جزو اعضای هیات علمی برتر در همکاری با صنعت و جامعه توسط وزارت عتف معرفی گردیدند.