صفحه نخست » اخبار و رویدادها » دکتر مهدی دهقانی سلطانی در زمره پژوهشگران پر استناد پایگاه ISC بر اساس نشریات ایرانی حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی،هنر و معماری

موسسه استنادی وپایش علم و فناوری جهان اسلامISC،به طور سالانه با اتکاء به منابع اطلاعاتی وپایگاه داده های خود اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی،علوم اجتماعی،هنر و معماری می نماید که در این گزارش،پژوهشگران پراستناد در بازه زمانه ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۰) معرفی شده اند.

براساس این گزارش  ۳۳۳ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر قرار گرفتند که از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دکتر مهدی دهقانی سلطانی با کسب ۱۶۴ استناد در زمره پژوهشگران پراستناد قرار گرفت.