صفحه نخست » اخبار و رویدادها » تولید مواد فوق نورگسیل با قابلیت کاربرد تشخیص محل تومورهای سرطانی

پژوهشگر جوان و عضو هیأت علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توانسته مواد فوق نورگسیل با قابلیت کاربرد تشخیص محل تومورهای سرطانی را با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تولید کند.

این طرح تولید نقاط کوانتومی فوق نورگسیل بوده است. این نانو مواد، موادی هستند که بازده گسیل بسیار بالایی دارند که کاربردهای خیلی زیادی در حوزه پزشکی و فناوری‌های مربوط به ساخت دیودهای نوری را دارند.این نانو مواد با حساسیت بالا سلول های سرطانی را حتی در مراحل اولیه تغییرات سلولی، شناسایی کرده و به آن می چسبند و این دقت و حساسیت کار را نشان می دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در مصاحبه ای اعلام کرد:ما توانستیم این کار را در کشور خودمان در آزمایشگاه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان با روش های ساده تر و ارزان تر تولید کنیم.بعد از اینکه تولید با روش های ارزان را انجام دادیم وارد بحث مطالعات سلولی شدیم که تا این جای کار موفقیت آمیز بوده و در حال گام برداشتن در مرحله تست حیوانی هستیم. البته در دنیا در بحث استفاده از نقاط کوانتومی به منظور شناسایی محل تومورهای سلول های سرطانی در فاز مطالعات حیوانی است و هنوز در بحث مطالعات انسانی مطالعه ای صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور بوده است تصریح کرد: در حوزه پزشکی از این نقاط کوانتومی می شود نشانگری برای مشخص کردن محل تومورهای سرطانی استفاده کرد به این صورت که این نانوذرات می آیند به سلول سرطانی می چسبند و با نورتابی شدیدی که دارند محل سلول سرطانی را مشخص می کنند. مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که توانستیم روی نانوذرات به طرز موفقیت آمیزی کار کنیم که تمایز بین سلول های سرطانی و غیرسرطانی را با حساسیت بالایی انجام دهد.