اطلاعیه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

شمادعوت هستید به نمایشگاه کتاب۹۶
.دعوتنامه معونت پژوهشی برگزار می کند افتتاحیه سومین نمایشگاه کتاب، شنبه ۲۰ آبان ساعت ۹:۳۰، کتابخانه دانشگاه، سالن برادران