نخستین همایش ملّی نگاهی نو به ادبیات عامّه ۱۳۹۳

صفحه نخست » Event » نخستین همایش ملّی نگاهی نو به ادبیات عامّه ۱۳۹۳
poster_1000
نوع مشارکت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 4 بهمن 1393

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر(عج) نخستین همایش نگاهی نو به ادبیات عامه را با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن ترویج زبان و ادب فارسی برگزار می کند.