نمایشگاه‌ها:

پنجمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی (دی ماه 1400- اصفهان)

پنجمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی صنایع، مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی (دی ماه 1400- اصفهان)

مدیر عامل

واحد فناور

دکتر ابراهیم صداقتی

ریشه گستر ویرا

نمایشگاه هفته رفسنجان شناسی (دی ماه 1400)

نمایشگاه هفته رفسنجان شناسی (دی ماه 1400)

واحد فناور  

مدیر عامل

نانواکسیر ساقی

دکتر فاطمه مهرابی

نوین پالایش ماهان مهر

مهندس کامبیز دهقانی

تکاب پیشرو

مهندس علی توکلی فریمانی

شیمی فرآیند دیار کریمان

مهندس محمدرضا پورمحمدعلی

سالم کشت آسیا

مهندس ساسان کفایی

زیست فناور گستر روناک

دکتر الهه واثقی

نانوفناوران ثمین آرمان

مهندس رضا رنجبر توتویی

هافا

مهندس امیرحسین گل محمدی

کاوشگران آب

دکتر معین ملامحمدی

ریشه گستر ویرا

دکتر ابراهیم صداقتی

تدبیر الکتریک پویا پرداز

دکتر حسین کاظمی

مهسان گستر

دکتر مریم میرزایی

بیست و دومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تهران 1400 (به صورت مجازی)

بیست و دومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تهران 1400 (به صورت مجازی)

مدیر عامل

واحد فناور

مهندس ساسان کفایی

واحد فناور سالم کشت آسیا

مهندس رضا رنجبر توتویی

نانو فناوران ثمین آرمان کارمانیا

دکتر الهه واثقی

زیست فناور گستر روناك

دکتر ابراهیم صداقتی

ریشه گستر ویرا

بیست و دومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تهران 1400

بیست و دومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری تهران 1400

مدیر عامل

واحد فناور

مهندس ساسان کفایی

واحد فناور سالم کشت آسیا

نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان 1400

واحدهای فناور شرکت کننده در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان 1400

ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

1

نانو فناوران ثمین آرمان کارمانیا

مهندس رضا رنجبر توتویی

2

تدبیر الکتریک پویا پرداز

دکتر محمدباقر ملک حسینی

3

کاوشگران آب و پایشگران هوا باران رفسنجان

دکتر معین مولا محمدی

4

نوین پالایش ماهان مهر

مهندس کامبیز دهقانی

5

توان کشت کارمانیا

دکتر علی اکبر محمدی میریک

6

نانونخبگان فاتح اروند

سجاد رشیدی

7

آزا

آیدین زمانیان

8

سالم کشت آسیا

مهندس ساسان کفایی

9

ریشه گستر ویرا

دکتر ابراهیم صداقتی

10

زیست فناور گستر روناک

دکتر پژمان خدایگان