هزینه دوره:

 • - طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء برای دانشجویان 500هزار تومان و برای سایرین 1 میلیون تومان
 • پرورش دهنده سبزی و صیفی جات در کشت هیدروپونیک) برای دانشجویان 300هزار تومان و برای سایرین 600 هزار تومان
 • افسر hse برای دانشجویان 200هزار تومان و برای سایرین 400 هزار تومان
 • کاربر امنیت شبکه برای دانشجویان 500هزار تومان و برای سایرین 1 میلیون تومان
 • کاربر فناوری اطلاعات برای دانشجویان 500هزار تومان و برای سایرین 1 میلیون تومان

شماره حساب: IR 510100004001086703022764

شناسه واریز: 339086759127100002178673923112

شماره تماس: 09131917993

ثبت نام دوره های جوار دانشگاهی (1)

 • Max. file size: 100 MB.
 • Max. file size: 100 MB.
 • Max. file size: 100 MB.
  در صورتی که دانشجو هستید حتما کارت دانشجویی خود را بارگذاری کنید
 • Drop files here or
  Max. file size: 100 MB, Max. files: 4.