معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

مرتضی آیین

سمت : مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
دکتری برق قدرت - استادیار

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۰

پست الکترونیک: aien AT vru.ac.ir
وب سایت

علیرضا کربلایی

سمت : کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۱۲-۰۳۴
پست الکترونیک:a.karbalaii@vru.ac.ir

علیرضا زینلی

سمت : كارشناس مركز رشد و كارآفريني

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۲۵-۰۳۴

پست الکترونیک: alireza.zeynali AT vru.ac.ir

شرح وظایف

 

سوده جمالی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

 

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۹

سید‌محمد باقر‌مرعشی

سمت : سمت: مدیر گروه پیل سوختی
کارشناس ارشد فیزیک - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۱

پست الکترونیک:  smb_marashi @ vru.ac.ir

پریسا سالاری زاده

سمت : سمت: هیآت علمی گروه پیل سوختی
دکتری شیمی کاربردی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۸۶

پست الکترونیک:  p.salarizadeh @ vru.ac.ir

زهرا رفیعی

سمت : حسابدار

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۷

ام‌البنین عسکری مسئول دفتر

جلال امیری

سمت : کارپرداز

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۷
پست الکترونیک: j.amiri@vru.ac.ir

مهدی حسنخانی

سمت : مسئول حسابداری

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۷
پست الکترونیک:

امیر غفاربیگی

سمت : کارشناس مسئول تحلیلگر سیستم
کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

مدیر وب سایت، ایمیل و مرکز کامپیوتر دانشکده ادبیات
ghb@vru.ac.ir
تلفن: ۳۱۳۱۲۳۷۷-۰۳۴

حسین نصری زاده

سمت : بخش امانت -تسویه حساب اعضاء
دیپلم

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۸
پست الکترونیک:h.nasri@vru.ac.ir