معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

دکتر سیدحسین میردهقان

زهرا رفیعی

سمت : رییس حسابداری حوزه معاونت

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۹

علی اصغری نژاد

محمدمهدی کامیابی

سمت : مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۴

پست الکترونیک:
mm.kamyabi@vru.ac.ir

رزومه

علیرضا زینلی

سمت : كارشناس مركز رشد و كارآفريني

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۵۲۱-۰۳۴

پست الکترونیک: alireza.zeynali AT vru.ac.ir

شرح وظایف

 

سید‌محمد باقر‌مرعشی

سمت : مدیر گروه پیل سوختی
کارشناس ارشد فیزیک - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۱

پست الکترونیک:  smb_marashi @ vru.ac.ir

پریسا سالاری زاده

سمت : سمت: هیآت علمی گروه پیل سوختی
دکتری شیمی کاربردی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۸۶

پست الکترونیک:  p.salarizadeh @ vru.ac.ir

ام‌البنین عسکری

رضا عبداللهی

سمت : کارپرداز

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۸
پست الکترونیک:

حسین نصری زاده

سمت : بخش امانت (طبقه دوم)
دیپلم

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۷
پست الکترونیک:h.nasri@vru.ac.ir

فاطمه رضوی

سمت : بخش امانت (طبقه همکف)
دیپلم

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۲

فاطمه جوکار

سمت : دبیرخانه و سازماندهی اطلاعات
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

f.jokar@vru.ac.ir
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۵