معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

علی اصغری نژاد

محمدمهدی کامیابی

سمت : مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
دکتری مهندسی شیمی - استادیار

تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۴

پست الکترونیک:
mm.kamyabi@vru.ac.ir

رزومه

علیرضا زینلی

سمت : كارشناس مركز رشد و كارآفريني

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۵۲۱-۰۳۴

پست الکترونیک: alireza.zeynali AT vru.ac.ir

شرح وظایف

 

سوده جمالی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۹

سید‌محمد باقر‌مرعشی

سمت : مدیر گروه پیل سوختی
کارشناس ارشد فیزیک - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۳۱

پست الکترونیک:  smb_marashi @ vru.ac.ir

پریسا سالاری زاده

سمت : سمت: هیآت علمی گروه پیل سوختی
دکتری شیمی کاربردی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۸۶

پست الکترونیک:  p.salarizadeh @ vru.ac.ir

زهرا رفیعی

سمت : عامل مالی و مسئول حسابداری

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۷

ام‌البنین عسکری

جلال امیری

سمت : کارپرداز

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۵۴۸
پست الکترونیک: j.amiri@vru.ac.ir

امیر غفاربیگی

سمت : کارشناس مسئول تحلیلگر سیستم
کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

مدیر وب سایت، ایمیل و مرکز کامپیوتر دانشکده ادبیات
ghb@vru.ac.ir
تلفن: ۳۱۳۱۲۳۷۷-۰۳۴

حسین نصری زاده

سمت : بخش امانت -تسویه حساب اعضاء
دیپلم

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۸
پست الکترونیک:h.nasri@vru.ac.ir

فاطمه رضوی

سمت : بخش امانت
دیپلم

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۷