پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

صفحه نخست » پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

محققان دانشگاه ولی عصر(عج) در بین پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان در سال ۱۳۹۹

براساس معرفی پژوهشگران برتر استان کرمان در رشته های مختلف آقای دکتر مسعود کریمی پور عضو هیات علمی ...