تفاهم نامه ها و قراردادها

معاونت پژوهش و فناوری

سال 1400

 • تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان کرمان
 • تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 • تفاهم نامه همکاری با شرکت نیرو صنعت سرچشمه
 • تفاهم نامه همکاری با سازمان موقفات آستان قدس رضوی
 • تفاهم نامه همکاری با دادگستری استان کرمان
 • تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
 •  

 

سال 1399

 • توافقنامه همکاری با مرکز نوآوری و شتاب دهی شهید ستاری
 • تفاهم نامه همکاری با شتابدهنده کایت

 

سال 1398

 

سال 1397

 • تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان
 • تفاهم همکاری با شرکت مدیریت تولید برق کرمان
 • تفاهم نامه با شرکت رهرو ماشین کویر
 • تفاهم نامه همکاری با شرکت آریا اورست ماشین

 

سال1396

 • تفاهم نامه همکاری با شرکت ماشین سازی اسدی
 • تفاهم نامه همکاری با شرکت کربن فعال پارس

 

سال1395

 • تفاهم نامه همکاری با شرکت فرامبین فولاد یاران