صفحه نخست » Personnel » امین حجت

امین حجت

کارشناس مسئول مرکز داده
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

مرکز داده دانشکده کشاورزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۸۷۲-۰۳۴

پست الکترونیک : hojat@vru.ac.ir