صفحه نخست » Personnel » حامد کهنوجی

حامد کهنوجی

کارشناس پشتیبانی -
کارشناسی مهندسی‌ کامپیوتر

سایت دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۸۳-۰۳۴

پست الکترونیک: hamed.kahnooji@vru.ac.ir