صفحه نخست » Personnel » محسن حمیدپور

محسن حمیدپور

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن : ۳۱۳۱۲۵۱۳ – ۰۳۴
پست الکترونیک: m.hamidpour@vru.ac.ir
وب سایت